Dinove Advocaten

Mr. P. Scholtes

Mr. Patricia Scholtes

studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit. Sinds 1999 is zij werkzaam als advocaat in het arrondissement Den Haag.

Als specialist migratierecht adviseert en procedeert zij in alle aspecten van dit rechtsgebied: van zakelijke migratie en regulier vreemdelingenrecht tot asielaanvragen.

Zij is tevens gespecialiseerd in strafrecht & slachtofferzaken en verleent bijstand in procedures met betrekking tot civiel jeugdrecht of sociale zekerheid.

Voorzitter van de Adviescommissie Vreemdelingenrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Werkgroep advocaten voor slachtoffers van mensenhandel van de Raad voor Rechtsbijstand

Inzet voor de zaak, passie voor mensenrechten en kinderrechten.