Dinove Advocaten

Mr. S. van der Eijk

Mr. Siemen van der Eijk

is advocaat sinds 2009 en houdt zich nagenoeg uitsluitend bezig met het strafrecht en het bestuursrecht. Hij pakt zijn zaken doortastend aan en hecht waarde aan gedegen dossierkennis.

Het eerste adviesgesprek is altijd gratis. Tijdens dat gesprek kan bekeken worden waar uw kansen liggen en zo nodig de beste strategie worden bepaald.